Πρόσκληση σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (28η) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης,στις 18.09.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

​​ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη 13.09.2019

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ​​ 

Αριθ. Πρωτ. :​​ 28181

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ​​ ΟΡΓΑΝΩΝ​​ 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη ​​ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις​​ 18.09.2019​​ ημέρα​​ Τετάρτη​​ και ώρα​​ 19:00​​ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε​​ Τακτική Συνεδρίαση (28η), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

 • Αιτήσεις-Ενημερώσεις.

 • Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ​​ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»​​ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)​​ 

 • Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ​​ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»​​ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)​​ 

 • Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας​​ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 • Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (Πολυκοινωνικό)​​ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 • Ορισμός μελών του Δ.Σ​​ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ( Δ.Ε.Υ.Α.Α )​​ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 • Ορισμός μελών της Τουριστικής Ιαματικής επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Τ.Ι.Ε.Δ.Α Α.Ε)​​ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 • Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων​​ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 7,8,9 του Π.Δ. 270/81​​ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 • Ορισμός μελών επιτροπής​​ με τους αναπληρωτές τους, για τη διενέργεια δημοπρασιών για εκποιήσεις και εκμισθώσεις του Δήμου, βάσει του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81​​ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή στις τριμελείς επιτροπές για την εκτίμηση της μοναδιαίας αξίας των ζώων/προϊόντων, που σφάζονται ή θανατώνονται ή καταστρέφονται από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, από την εφαρμογή του έτους 2019. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 • Παράταση μισθωτηρίου συμβολαίου για (3) μήνες ήτοι από 1-10-2019 έως την 30-12-2019 ώσπου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκ νέου μίσθωσης η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαγωνισμού , για τη στέγαση και λειτουργία του 8ου​​ νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης​​ (Εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φ.)

 • Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εκ νέου, εκμίσθωσης ​​ του κυλικείου εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 και το ΠΔ 270/81​​ (Εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φ.)

 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Μ.Π. του Β.​​ (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.) ​​ ​​​​ 

 

 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Κ.Γ. του Χ.​​ (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.) ​​ ​​​​ 

 

 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Κ.Κ. του Γ.​​ (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.) ​​ ​​ ​​​​ 

 

 • Έγκριση παράτασης του έργου «Βελτιώσεις χώρων άθλησης γηπέδων ποδοσφαίρου και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης»​​ (Εισηγ.​​ κ. Μπρίκα Αικ.) ​​​​ 

 

 • Έγκριση παράτασης του έργου «Συντηρήσεις Κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης» ​​ (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.) ​​​​ 

 

 • Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (Συστοιχία​​ ετοιμόρροπων κατοικιών)» με ιδία μέσα του Δήμου​​ (Εισηγ. κ. Τανταλάκης Θ.)

 

 • Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (Κτίριο πρώην ΕΚΑΒ Δήμου ​​ Αλεξανδρούπολης)» με ιδία μέσα του Δήμου​​ (Εισηγ. κ. Τανταλάκης Θ.)

 

 • Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων​​ (Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

 

 • Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων ​​ - Εργοταξιακής σημάνσεως του έργου «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων ύδρευσης – αποχέτευσης 2019»​​ (Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

 

 • Κάλυψη δαπάνης καυσίμων του υπό παραχώρηση προς χρήση με αριθ. κυκλοφ. ΕΒΖ 6401 οχήματος της ΔΕΥΑΑ​​ (Εισηγ. κ. Ουσταδάκης Δ.)

 

 • Βεβαίωσης αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών του Καθαρισμού Ακτών με ιδία μέσα του Δήμου​​ (Εισηγ. κ. Ρούφος Ευαγγ.)

 

 • Έγκριση της 80/2019 απόφασης του​​ Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης», ''ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ'', σχετικά με την ''8η ​​​​ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019''​​ (Εισηγ. κ. Γκαμπιτζάκης Ζ.)

 

 • Τροποποίηση των 83/2019 και 421/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον “προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μουσικών) ​​ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου”​​ (Εισηγ. κ. Κολλάρου Μ.)

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κολιός Δημήτριος ​​