ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε TAKTIKH συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τη Δευτέρα 29/10/2018 και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ          

Πληροφορίες :  Σιγλίδου Παναγιώτα

Τηλέφωνο     : 2551064140

Ε-mail           : totas@alexpolis.gr

                                                           Αλεξανδρούπολη: 25/10/2018                                                         Αριθ. Πρωτ. : 32024

    ΠΡΟΣ:

 

  Α. Αντιδημάρχους

 1. κ. Βαταμίδη Ιωάννη
 2. κ. Γκότση Νικόλαο
 3. κ. Ζιώγα Χρήστο
 4. κ. Κουκουράβα Γεώργιο
 5. κ. Παντελίδη Γεώργιο
 6. κ. Φαλέκα  Ιωάννη

 Μέλη της μειοψηφίας

  7.Γουμενίδη Ευάγγελο

  8.Δευτεραίο Σάββα

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  ΒΓραφείο Δημάρχου

  ΓΠροέδρους Νομικών Προσώπων

 1. κ. Αετόπουλο Κυριάκο
 2. κ. Βαμβακερό Αντώνιο
 3. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  Δ. Προέδρους Επιχειρήσεων Δήμου

 1. κ. Αρβανιτίδη Τριαντάφυλλο
 2. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

  3.

  Ε. Εντεταλμένους Συμβούλους

 1. κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

  ΣΤ. Γενικό Γραμματέα

 1. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο

         Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα  29/10/2018 και ώρα 13:00  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε TAKTIKH  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 62, του Ν. 3852/2010 και το άρθρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής ), για συζήτηση του  θέματος της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

 1. Παραπομπή του υπαλλήλου με Α.Μ. Μισθοδοσίας 19006,  για πειθαρχικά παραπτώματα (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 1. Παραπομπή του υπαλλήλου  με Α.Μ. Μισθοδοσίας 15030, για πειθαρχικά παραπτώματα (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 1. Παραπομπή του υπαλλήλου  με Α.Μ. Μισθοδοσίας 15030 , για πειθαρχικά παραπτώματα (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ