Πρόσκληση σε Ημερίδα με τίτλο «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΜμΕ για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές».

[pdf-embedder url=”https://www.alexpolis.gr/wp-content/uploads/2019/02/Πρόσκληση-σε-Ημερίδα-2022019-interreg.pdf” title=”Πρόσκληση σε Ημερίδα 2022019 interreg”]