Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση (37η) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης,στις 05.11.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30

​​ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη​​ ​​ 01-11-2019

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ​​ 

Αριθ. Πρωτ. :​​ 34155

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ​​ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη ​​ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις​​ 05.11.2019​​ ημέρα​​ Τρίτη​​ και ώρα​​ 13:30​​ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε​​ Τακτική Συνεδρίαση (37η), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18, ​​ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

  • Αιτήσεις-Ενημερώσεις.

  • Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αίτημα των 31 συμβασιούχων εργαζομένων στο ​​ Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Δραμανίδου Ν., Λαζόπουλος Δ., Μιχαηλίδης Π.)

 

 

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κολιός Δημήτριος ​​ 

​​