Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης,στις 15.11.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30

​​ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη​​ ​​ 08-11-2019

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ​​ 

Αριθ. Πρωτ. :​​ 35085

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ​​ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη ​​ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις​​ 15.11.2019​​ ημέρα​​ Παρασκευή​​ και ώρα​​ 20:30​​ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε​​ Ειδική Συνεδρίαση​​ , σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18, ​​ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

1.α)Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020​​ ​​ και

 ​​ ​​​​ β)Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2020 του  ​​​​ Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης​​ Γ.)​​ 

 

Έχοντας ​​ υπόψιν: α) την ​​ παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ. 12 του ν. 4623/2019, ​​ β)την εγκύκλιο 108/16-10-2019 ​​ και την εισήγηση για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου από το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλούμε αν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις, να κατατεθούν​​ έως την Τρίτη 12/11/2019, ​​ ώστε να μπορέσει η οικονομική υπηρεσία να ετοιμάσει την εισήγηση που απαιτείται.

​​ 

 

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κολιός Δημήτριος ​​ 

​​