ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σε TAKTIKH συνεδρίαση την ΠΕΜΠΤΗ 31/01/2019 και ώρα 9:15

Αλεξανδρούπολη  31/01/2019

Αριθ. Πρωτ.  : 3058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Πληροφορίες   :  Ζουμπουλιά  Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:

 1. κ. Παντελίδη Γεώργιο
 2. κ. Γερακόπουλο Χρήστο
 3. κ. Μπίκο Χρήστο
 4. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο
 5. κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ
 6. κ. Τρέλλη Φανή
 7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο
 8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Β)

Γ)

 

3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 1. 4. κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης
 2. κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης
 3. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης
 4. Εισηγητές των θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΕΜΠΤΗ  31/01/2019  και ώρα  9:15,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 1. Έγκριση άσκησης της από 17.12.2014 αγωγής Δήμου κατά Ελληνικού Δημοσίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση των δικηγόρων έμμισθης εντολής του Δήμου κατά την συζήτηση της υπόθεσης στις 31.1.2019.  (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Το ανωτέρω θέμα θα συζητηθεί  εκτάκτως , επειδή η γραμματεία του δικαστηρίου μας ειδοποίησε εκτάκτως ότι θα πρέπει να παρασταθεί υποχρεωτικά ένας εκ των δικηγόρων του ΔΗΜΟΥ.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

 

                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ