Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς – απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές/τριες Γυμνασίου-Λυκείου στο πλαίσιο υλοποίησης Συνοδευτικών Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α) 2014-2020»

Προϋπολογισμού 24.641,28€

Υποβολή προσφορών από 8-9-2020 εώς 16-9-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής προσφορών