Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς – απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις κατασκηνώσεις Μάκρης

Προϋπολογισμός :5.704,00 € .

Υποβολή προσφορών  από 2/7/2019 έως και 4/7/2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΜΕΛΕΤΗ