Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς – απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης για την κατασκήνωση Μάκρης

Προϋπολογισμός : 3.969,24€

Υποβολή προσφορών  από 2/7/2019 έως και 4/7/2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΜΕΛΕΤΗ