ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για “Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων αλουμινίου στα παράθυρα των παιδικών σταθμών”

Προϋπολογισμός : 14.944,48 €

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Υποβολή προσφορών  : 23/10/2019 εώς  04 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 03:00