Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο “Ενέργειες δικτύωσης των εταίρων και διάχυσης καλών πρακτικών των Στρατηγικών ΣΒΑΑ της ΠΑΜΘ

Hμερομηνία υποβολής προσφοράς έως 17/11/2020 και ώρα 12.00.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ