ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» με δ.τ. «Πολυκοινωνικό» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, από τη υπογραφή της σύμβασης και για ένα χρόνο.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΜΕΛΕΤΗ

 

Υποβολή προσφορών έως 24/02/2020 και ώρα 15:00