ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής & Επιστημονικής Υποστήριξης της ΣΒΑΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Υποβολή προσφορών από 13/12/2019 έως και 23/12/2019 στις 13:00