ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΛΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  12.989,00€ ΜΕ ΦΠΑ

 

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού 9-5-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ