ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την κατασκευή του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Νίψας»

(12/9/2018 – 28/9/2018)

 

Προϋπολογισμός: 30.000,00 €