ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2020 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ναυαγοσωστών (πισίνας) και τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών (πισίνας)