ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή και συντήρηση ποτιστρών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018»

(13/9/2018 – 3/10/2018)

 

Προϋπολογισμός: 54.000,00 €