Παραλαβή από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, δωρεά της εταιρίας TAP AG

Στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών οφελών και των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας ΤΑΡ AG προς τους Δήμους από τους οποίους διέρχεται ο αγωγός, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης παρέλαβε σήμερα ένα καινούριο απορριμματοφόρο όχημα, προς χρήση από τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου.

Το όχημα αυτό και ένα ακόμη καινούριο απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 10 τόνων, από τον προϋπολογισμό του δήμου, που αναμένεται να παραληφθεί τις επόμενες ημέρες θα ανανεώσουν τον υπάρχοντα στόλο συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποδοτικότητα των υπηρεσιών καθαριότητας του δήμου μας.