ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη​​ ​​ 16.11.2020

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ​​ 

Αριθ. Πρωτ. :​​ 36803

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ​​ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​​​ 

 

 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(Ως προς την απόσυρση του 5ου​​ θέματος)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ​​ 

Καλούνται τα μέλη ​​ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις​​ 16.11.2020​​ ημέρα​​ ΔΕΥΤΕΡΑ​​ και ώρα​​ 15:30​​ συμμετέχουν,​​ στην​​ 20η​​ (Τακτική)​​ Συνεδρίαση​​ του Δημοτικού Συμβουλίου, ​​ μέσω τηλεδιάσκεψης,​​ σύμφωνα με:

  • το άρθρο​​ 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18​​ και τα ​​ άρθρα ​​ 177 και 184 ​​ του N. 4635/19,

 

  • τις από 11.03.2020 ​​ και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,​​ 

 

  • τις αριθ. 18318/13.3.2020,​​ 40/20930/31.03.2020,​​ 163/33282/29.05.2020 ​​ 60249/22.09.2020​​ ​​ και ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ. 20764/7-11-2020​​ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,​​ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

  • Αιτήσεις-Ενημερώσεις​​ 

  • Έγκριση συμφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης» προς​​ χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή του συμφώνου ​​ (Εισηγ. κ. ​​ Καναρίδης Ευαγγ.)

  • Έγκριση πρότασης για διεξαγωγή αγώνων στη μνήμη του Φουντουκίδη Ευάγγελου (Εισηγ. κ. ​​ Βουρδόλης Θ.)

  • Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας (Εισηγ. κ. ​​ Βουρδόλης Θ.)

  • Σύνταξη νέου Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. ​​ Βουρδόλης Θ.)​​ (ΑΠΟΣΥΡΣΗ)

  • Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος​​ Δήμου Αλεξανδρούπολης,​​ έτους 2021​​ (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​ ​​ Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κολιός Δημήτριος ​​