Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Ενισχύοντας τις δυνατότητες των τοπικών αρχών να συμμετέχουν σε Ενεργειακές Κοινότητες»

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ διοργανώνει ημερίδα με θέμα:
«Ενισχύοντας τις δυνατότητες των τοπικών αρχών να συμμετέχουν σε
Ενεργειακές Κοινότητες»
στις 6 Μαρτίου στην Αλεξανδρούπολη 8:30 π.μ (στο Επιμελητήριο 3ος όροφος).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ