Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων

[pdf-embedder url=”https://www.alexpolis.gr/wp-content/uploads/2019/09/ΑΡΜΟΔ-ΒΟΥΡΔΟΛΗ-1.pdf” title=”ΑΡΜΟΔ ΒΟΥΡΔΟΛΗ”]

[pdf-embedder url=”https://www.alexpolis.gr/wp-content/uploads/2019/09/ΑΡΜΟΔ.-ΔΑΣΤΕΡΙΔΗ.pdf” title=”ΑΡΜΟΔ. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗ”]

[pdf-embedder url=”https://www.alexpolis.gr/wp-content/uploads/2019/09/ΑΡΜΟΔ.-ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ.pdf” title=”ΑΡΜΟΔ. ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ”]

[pdf-embedder url=”https://www.alexpolis.gr/wp-content/uploads/2019/09/ΑΡΟΔ.-ΚΙΖΙΡΙΔΗ.pdf” title=”ΑΡΟΔ. ΚΙΖΙΡΙΔΗ”]

[pdf-embedder url=”https://www.alexpolis.gr/wp-content/uploads/2019/09/ΑΡΟΔ.-ΚΟΛΓΙΩΝΗ.pdf” title=”ΑΡΟΔ. ΚΟΛΓΙΩΝΗ”]

[pdf-embedder url=”https://www.alexpolis.gr/wp-content/uploads/2019/09/ΑΡΜΟΔ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ.pdf”]