ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 17/9/2020