ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 28-05-2020