ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ΑΔΑ: Ψ3Ξ3ΟΚ9Β-ΔΦΧ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ​​ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ Αλεξ/πολη  ​​ ​​ ​​​​ ​​ ​​ 14-01-2020

ΝΟΜΟΣ ​​ ΕΒΡΟΥ ​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ Αριθμ. πρωτ. ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​  ​​​​ 172

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ​​ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

«ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»

​​ ΔΗΜΟΥ ​​ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Ταχ.Δ/νση​​ :​​ Γ. Καρτάλη 2

Πληρ.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ :​​ Τσιαούση Ε.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​​​ 

Τηλ.  ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​​​ ​​ : 25510-53225,26298,83012  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

FAX ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​​​ ​​ ​​ : 25510-38713 ​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

E-mail ​​​​  ​​ ​​​​ ​​ ​​ :​​ ps@alexpolis.gr ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις της παραγράφου 4,εδάφιο β΄ του άρθρου 10 του Ν.​​ 3812/2009, με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του Ν.2527/1997.​​ 

  • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή προσώπων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

  • Το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994.

  • Το​​ άρθρο​​ 27 του Ν.​​ 2081/92 αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών που​​ προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. ​​ 

  • Την​​ ΠΥΣ 33/27-12-2006​​ (ΦΕΚ 22Α΄/2006), όπως ισχύει.​​ 

  • Την​​ αριθμ.​​ 15/2019​​ απόφαση​​ του Διοικητικού Συμβουλίου του​​ Ν.Π. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»​​ Δήμου ​​ Αλεξανδρούπολης​​ με θέμα «Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου» του Ν.Π.​​ για το έτος 2019.

  • Το αριθμ.​​ 944/08-10-2019​​ έγγραφο​​ του Υπουργείου Εσωτερικών​​ με το οποίο​​ μας​​ γνωστοποιείται ότι με την αριθ.​​ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/209/35933/20-12-2019​​ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27-12-2006,​​ (280 Α΄)​​ όπως ισχύει, εγκρίθηκε​​ για το Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου​​ Αλεξανδρούπολης» με δ.τ. ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ​​ συμβάσεις​​ μίσθωσης έργου​​ δυο (2) Ιατρών, ενός (1) Παθολόγου και ενός (1) Παιδιάτρου​​ μέχρι​​ ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/09.

  • Την​​ αριθμ.​​ 320/13-01-2020​​ απόφαση​​ του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης​​ Μακεδονίας-Θράκης, σχετικό με την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου​​ με κάλυψη δαπάνης από τους Κ.Α.Π.,​​ δυο ιατρών (παθολόγου και παιδιάτρου)​​ στο Ν.Π.

  • Την​​ αριθμ.​​ πρωτ.​​ 18582/10-09-2019​​ ​​ Βεβαίωση​​ ΑΣΕΠ​​ για σύναψη μίσθωσης έργου για​​ τις ειδικότητες​​ Ιατρού Παθολόγου​​ και Ιατρού Παιδιάτρου.​​ 

 

 

Γνωστοποιούμε

 

 

 

 

 

Α.​​ Την πρόσληψη ενός​​ (1) Ιατρού​​ Παθολόγου​​ με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν:

1. Ελληνική Ιθαγένεια

2. Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους​​ άντρες).

3.​​ Έλλειψη ποινικής καταδίκης ή δικαστικής αντιλήψεως ή απαγορεύσεως.

 

 

Προσόντα ιατρού:​​ 

1. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

2. Ειδικότητα​​ Ιατρού​​ ​​ Παθολόγου.

 

 

Β.​​ Την πρόσληψη ενός​​ (1) Ιατρού Παιδιάτρου​​ με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν:

1. Ελληνική Ιθαγένεια

2. Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άντρες).

3. Έλλειψη ποινικής καταδίκης ή δικαστικής αντιλήψεως ή απαγορεύσεως.

 

 

Προσόντα ιατρού:​​ 

1. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

2. Ειδικότητα Ιατρού Παιδιάτρου

 

 

Οι ιατροί υπάγονται​​ απευθείας στον Πρόεδρο του Ν.Π.​​ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»​​ Δήμου Αλεξ/πολης.

Η επιλογή​​ και η πρόσληψη ενεργείται με δημόσια γνωστοποίηση διά του τύπου από τον Πρόεδρο, ο οποίος και συνάπτει σύμβαση εργασίας με το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση​​ του,​​ ​​ το ​​ καταλληλότερο, μεταξύ αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Στη σύμβαση εργασίας αναφέρονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες του καθώς και η αμοιβή του για το διάστημα του ενός (1) χρόνου αυτής.

Σημειώνεται ότι η​​ συγκεκριμένη​​ σύμβαση​​ εργασίας είναι γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων​​ με τα αποδεικτικά των προσόντων και την ιδιότητα θα υποβληθούν στο ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ​​ στη Δ/νση ​​ Γ. Καρτάλη 2​​ Αλεξανδρούπολη​​ μέσα σε προθεσμία​​ πέντε (5) ημερών από​​ την επομένη της δημοσίευσης σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να​​ απευθύνονται στα τηλέφωνα ​​ 2551053225 ​​ &​​ ​​ 2551083012​​ & 2551026298

 ​​​​ ​​ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

Υποβολή δικαιολογητικών από 16-01-2020 έως 21-01-2020