ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ_ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ