Φεστιβάλ “Ο Φάρος της Ισότητας” από το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης