Εξυπηρέτηση των πολιτών υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού

Στο πλαίσιο των νέων μέτρων που ισχύουν μετά τη μετάβαση της Π.Ε. Έβρου στο επίπεδο Β «αυξημένου κινδύνου», ο Δήμος Αλεξανδρούπολης υπενθυμίζει ότι, βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων,​​ η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού με τηλεφωνική κλήση ή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο​​ info@alexpolis.gr.

 

Οι τηλεφωνικοί​​ αριθμοί, που είναι απαραίτητοι για τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Δήμου :

 

Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο : 25513 50002, -8, -9 και -4, -5, -7

Θέματα Προσωπικού : 25513 50190​​ 

Εμπορικές Δραστηριότητες : 25513 50151-2

Οικονομική Υπηρεσία (γενικά θέματα) : .​​ 25513 50143​​ 

Ταμείο Δήμου : 25513 50170

Έσοδα (βεβαιώσεις ΤΑΠ, κ.λ.π.) : 25513 50236

Πολυκοινωνικό : 25510 26298

Καθαριότητα & Πράσινο : 25513 50041

Τεχνική Υπηρεσία : 25513 50247

Πολεοδομία : 25513 50044

Δημοτική Αστυνομία : 25513 50081

ΚΕΠ : 25513 50010

Δ.Ε. Φερών : 25553 50070

Δ.Ε. Τραϊανούπολης : 25513 50900

Για κάθε άλλη πληροφορία, Γραμμή Δημότη : 25510 22222