Επέκταση ποδηλατοδρόμου και διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης

Γραφείο Τύπου Δήμου Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας 306, 681 32 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551350203, Fax: 2551064235 – Email: gtip@alexpolis.gr

 Αλεξανδρούπολη  31/1/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Επέκταση ποδηλατοδρόμου και διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 31/01/2019 και τις επόμενες δέκα ημέρες θα εκτελούνται εργασίες στην παραλιακή οδό από τη συμβολή της με την Εθνική οδό ως τη στροφή του Εγνατία, στο πλαίσιο της κατασκευής νησίδων για το έργο «Επέκταση ποδηλατοδρόμου και διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης».

Παρακαλούμε για την τήρηση της εργοταξιακής σήμανσης.