ΕΡΓΟ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:​​ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»​​ 

Άξονας Προτεραιότητας:​​ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:​​ 19/07/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:​​ 58.999,20​​ € (με ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:​​ 58.409,20​​ €  ​​ ​​​​ (με ΦΠΑ)

ΑΡ.​​ ΜΕΛΕΤΗΣ:14/2019​​ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του κοινού​​ και των φορέων σχετικά με τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής​​ Ανάπτυξης του Δήμου​​ Αλεξανδρούπολης και τις ευκαιρίες που παρέχει στην περιοχή και τους κατοίκους,​​ περιλαμβάνει ποικιλία​​ ενεργειών δια των οποίων θα γίνει προσπάθεια αξιοποίησης υφισταμένων στην πόλη​​ καναλιών διάχυσης και διάδοσης​​ της​​ πληροφορίας και των​​ ιδεών.
Στο πλαίσιο της πράξης θα​​ πραγματοποιηθούν ενέργειες πληροφόρησης και προβολής​​ των δράσεων της ΣΒΑΑ καθώς​​ και ενέργειες​​ ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του κοινού και των φορέων. Για​​ το σκοπό αυτό θα γίνει συστηματική και αναλυτική​​ πληροφόρηση των κατοίκων και​​ τοπικών φορέων. Στόχος η ενημέρωση των​​ φορέων, των κατοίκων και των επισκεπτών​​ της πόλης​​ επί του περιεχομένου του σχεδίου και των δυνατοτήτων που παρέχονται​​ εκ της υλοποίησής του. Κρίσιμη παράμετρος θεωρείται η​​ ενεργοποίηση των τοπικών​​ φορέων για την απόκτηση κοινής αντίληψης και δράσης, ώστε να διευκολύνουν την​​ αξιοποίηση νέων​​ δυνατοτήτων απασχόλησης, να​​ ενθαρρύνουν την κοινωνική​​ προσέγγιση, να διασφαλίσουν τη διάδοση πολλαπλασιαστικών​​ αποτελεσμάτων και να​​ ενδυναμώσουν τον τοπικό οικονομικό​​ ιστό, δημιουργώντας και τις προϋποθέσεις​​ αποτελεσματικής​​ διαχείρισης​​ ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και στο μέλλον.


Οι φάσεις​​ που θα ακολουθηθούν παρουσιάζονται​​ παρακάτω:

  • ΗΑ’ φάση επικοινωνίας αφορά στην γενική ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα, απευθύνεται στο ευρύ κοινό

  • ΗΒ’ φάση επικοινωνίας αφορά στην παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης, ως προς το περιεχόμενο, τις δυνατότητες, την εξέλιξη και τις αλλαγές που θα επιφέρει η​​ υλοποίηση του Προγράμματος.

  • ΗΓ’ φάση επικοινωνίας αφορά στην παρουσίαση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

Το​​ έργο συμβάλει στην επίτευξη των​​ στόχων και των δεικτών αποτελέσματος του ΠΕΠ ΑΜΘ, σε ότι αφορά στην ενίσχυση της ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας​​ και των αποτελεσμάτων των δράσεων της ΣΒΑΑ και κατ΄ επέκταση του ΕΠ.​​