ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ


Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ


Tίτλος έργου:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, στην προσπάθεια του να μεταστεγάσει τους μαθητές του Λυκείου Φερών από τις λυόμενες προκατασκευασμένες υποδομές, συνέταξε την κάτωθι μελέτη ανέγερσης νέου Λυκείου, αφού το παλαιό κρίθηκε ακατάλληλο και η επισκευή του μη συμφέρουσα.

Στην μελέτη αυτή προβλέπεται η ανέγερση νέου διώροφου κτιρίου, εκτάσεως 1.262,27 μ2 και συνολικής επιφανείας 2.519,86 μ2, που θα στεγάσει το Λύκειο Φερών (δυναμικότητας 150 μαθητών), σε οικόπεδο εμβαδού 4.534,71 μ2. Το οικόπεδο που επιλέχτηκε βρίσκεται στο Ο.Τ. 235 στις Φέρες στη συμβολή των οδών Έβρου – Πεζόδρομου (μη διανοιγμένου) και Πεζόδρομου – Μουσαίου.

Η χρήση γης που προβλέπεται από το σχέδιο πόλης στο ΟΤ 235 είναι ένα τμήμα εκπαίδευση και ένα τμήμα παιδικός σταθμός. Το νέο κτίριο Λυκείου θα χωροθετηθεί στην βόρεια πλευρά του οικοπέδου στη συμβολή των οδών Έβρου – Πεζόδρομου.

 

Αρχιτεκτονική σύνθεση του κτιρίου

 

Το νέο κτίριο του Λυκείου είναι ένα διώροφο κτίσμα σε σχήμα Γ, αποτελούμενο από τρία ορθογώνια κεραμοσκεπή τμήματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με δύο πλακοσκεπή τμήματα . Τα τμήματα αυτά οπισθοχωρούν σε σχέση με τα κεραμοσκεπή τμήματα και φιλοξενούν τις κεντρικές εισόδους του κτίρίου, τα δυο κλιμακοστάσια και χώρους εκτόνωσης των μαθητών . Το κτίριο είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ. υπερυψωμένο κατά 50 εκ από το έδαφος και είναι προσβασιμο με κλίμακες και με ράμπες ΑΜΕΑ.

Στο ισόγειο διατάσσονται οι περισσότεροι βοηθητικοί χώροι (λεβητοστάσιο, χώροι υγιεινής, αποθήκες, αρχεία, διάδρομοι κυκλοφορίας), καθώς και χώροι κύριας χρήσης όπως γραφεία καθηγητών και αίθουσες διδασκαλίες. Στο δεύτερο όροφο αναπτύσσονται κάποιοι βοηθητικοί χώροι αλλά κυρίως οι λοιπές αίθουσες διδασκαλίας.

Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων η οποία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ πρέπει να έχει συγκεκριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, μέγεθος, ύψος κλπ διατάσσεται στο ισόγειο στην δυτική πλευρά του κτιρίου σε συνέχεια των αιθουσών αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να λειτούργει αυτόνομα χωρίς να ενοχλεί την εύρυθμη λειτουργία του σχολικού κτιρίου.

Η οριζόντια προσπέλαση του κτιρίου επιτυγχάνεται μέσω κεντρικών διαδρόμων οι οποίοι διευρύνονται σε χώρους εκτόνωσης , ενώ για την κατακόρυφη προσπέλαση του κτιρίου έχουν προβλεφθεί τρία πυρο προστατευόμενα κλιμακοστάσια καθώς και ένας ανελκυστήρας ΑΜΕΑ.

 

Χωροθέτηση – Στοιχεία Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής

 

Το κτίριο τοποθετείται στη βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου (συμβολή οδών). Ο λόγος που επιλέχτηκε αύτη η θέση είναι, ότι το κτίριο με το συγκεκριμένο σχήμα του, εντάσσεται καλυτέρα στην γεωμετρία του οικοπέδου , δημιουργεί μια πλάτη στο βορά και μια ανοιχτή αγκαλιά προς το νότιο μέρος του οικοπέδου όπου βρίσκεται η αυλή. Έτσι η παραπάνω χωροθέτηση του κτιρίου επιτρέπει την αύληση και άθληση των μαθητών σε περιβάλλοντα χώρο νοτιοανατολικού προσανατολισμού, προστατευόμενο από τους ισχυρούς και κρύους (βόρειους) χειμερινούς ανέμους.

Επιπλέον αφήνει μελλοντικά και την δυνατότητα όταν κτιστεί ο παιδικός σταθμός να ενοποιηθούν αισθητικά οι δυο ακάλυπτοι χώροι σε έναν μεγαλύτερο.

Στο κτίριο ακολουθήθηκε, το δυνατόν, η βιοκλιματική διάταξη των χώρων . Για τον λόγο αυτό οι περισσότεροι βοηθητικοί χώροι (λεβητοστάσιο, βιβλιοθήκη, σκηνή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, γραφεία καθηγητών αποθήκες κτλ), αναπτύσσονται στην βορειοδυτική όψη του κτιρίου, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη των περισσοτέρων αιθουσών διδασκαλίας στην νοτιοανατολική του πλευρά. Επίσης τα ανοίγματα των χώρων που αναπτύχτηκαν στην ψυχρή πλευρά του κτιρίου είναι μικρότερα σε μέγεθος από ότι τα ανοίγματα των αιθουσών.

Στις αίθουσες διδασκαλίας που είναι προσανατολισμένες στην νοτιοανατολική πλευρά του κτιρίου προβλέπεται σύστημα σκίασης μεταλλικών περσίδων για την σκίαση τους και την αποφυγή της υπερθέρμανσης .

Πέραν αυτών όμως και η επιλογή των υλικών συμβάλει στην ενεργειακή -βιοκλιματική συμπεριφορά του κτιρίου όπως η μόνωση του δώματος με 10 εκ πετροβάμβακα με επιπλέον στέγη, η χρήση 10 εκ πετροβάμβακα στην θερμοπρόσοψη του κτιρίου κλπ.

 

 

 Λοιπά στοιχεία – Υλικά κτιρίου

Η επιλογή των υλικών όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω, πέραν της συμβολής τους στην ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου βοηθούν και στην ομαλή ένταξη του κτιρίου στο δομημένο περιβάλλον του οικισμού.

– η διάρθρωση του κτιριακού όγκου σε μικρότερα κομμάτια ενωμένα μεταξύ τους

– η επιστέγαση με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη κατά τα πρότυπα του οικισμού

– η χρήση χρωμάτων στα δομικά υλικά, γνώριμων στο χώρο είναι κάποια από τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτήν την άποψη .  

– Έτσι τα κουφώματα αλουμινίου είναι χρώματος γκρι σκούρο, θερμοδιακοπτόμενα με ενεργειακούς διπλούς υαλοπίνακες , σύμφωνα με τις ενεργειακές απαιτήσεις,

– θερμική εξωτερική θερμοπρόσοψη του κτιρίου είναι χρώματος ανοιχτής ώχρας πλην των τμημάτων κεντρικών εισόδων όπου επιλέχτηκε το κεραμιδί.

– Σκίαστρα και γενικά όλα τα μεταλλικά στοιχεία έχουν το χρώμα των κουφωμάτων γκρι σκούρο.

– Κερκίδες ,βρύσες ,περιφράξεις , και όλες οι κατασκευές στον αυλειο χώρο του σχολείου θα είναι από εμφανές μπετόν

Επιλέξιμος προϋπολογισμός ένταξης:

3.000.000,00 €

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης