ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

 

Τίτλος έργου :​​ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Συνοπτική περιγραφή:

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Αποκατάσταση χώρου παραλίας συνολικού εμβαδού περίπου 7265,00 μ2 μετά την ολοκλήρωση του έργου​​ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». Οι βασικοί άξονες της μελέτης είναι, αφενός η αποκατάσταση του τοπίου της παραλιακής ζώνης και αφετέρου η περιβαλλοντική αναβάθμιση της έκτασης με τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, χώρου παιδικής χαράς και ξύλινου διαδρόμου περιπάτου με τη χρήση σύγχρονων υλικών εναρμονισμένων με το περιβάλλον καθώς και ανασχεδιασμό του χώρου εστίασης- αναψυχής με την κατασκευή περγολων . Όλες οι παρεμβάσεις θα έχουν ήπιο χαρακτήρα. Η έκταση προς διαμόρφωση θα​​ είναι παντού προσβάσιμη και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς προβλέπεται δημιουργία λωρίδας τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Με το έργο επιτυγχάνεται η​​ διαμόρφωση ενός   εγκαταλειμμένου Παραλιακού χώρου σε μια  οργανωμένη ζώνη με ποίκιλες υπαίθριες δραστηριότητες  δίνει τη δυνατότητα της συνέχισης της πορείας των πεζών, που χαράσσεται σε όλο το μήκος του  παραλιακού μετώπου από το γήπεδο Φώτης Κοσμάς μέχρι το αναψυκτήριο “ΑΡΓΩ” με διακλαδώσεις σε χώρους εστίασης, περιπάτου και αναψυχής.     ​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Ο προτεινόμενος σχεδιασμός για την διαμόρφωση της Παραλιακής ζώνης για την έγινε με γνώμονα  τις υφιστάμενες χρήσεις, τη μορφολογία του εδάφους και την αποκατάσταση του τοπίου σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα λειτουργία της ζώνης.      ​​ 

 Η οργάνωση του  αναφερόμενου τμήματος  της παραλιακής ζώνης έχει σκοπό την επίτευξη της σύνδεσης και συνέχισης του αστικού ιστού της πόλης με την θάλασσα . 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Το έργο χρηματοδοτείται το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία ​​ και Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ ​​ 5010512 και​​ συγχρηματοδοτείται από το  ​​ ​​ ​​​​ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους ​​ .

​​ Εγγράφτηκε στο πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με Κωδικό (ΣΑ) ​​ 2017ΕΠ03110047.

 

 

Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη:​​ 1.192.201,86 €​​ με ΦΠΑ