ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τίτλος έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Συνοπτική περιγραφή:

         Διαμόρφωση έκτασης 43 στρεμμάτων με την εγκατάσταση δικτύου φωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης, κατασκευή ποδηλατόδρομου μήκους περίπου 560,00μ, πεζόδρομου 500μ, με ενσωματωμένη λωρίδα για τυφλούς, διαδρόμου για τρέξιμο κατά μήκος του ποδηλατοδρόμου, πίστα skateboard 880τμ, γήπεδων για handball και beach volley, παιδικής χαράς, και εγκαταστάσεων σκίασης (ξύλινες πέργκολες), επίσης θα επισκευασθούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των δημοτικών WC. 

        Η μελέτη για υλοποίηση του έργου εκπονήθηκε με βάση τις εγκεκριμένες χρήσεις γης και τους όρους δόμησης του MASTERPLAN του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης και προβλέπει την οργάνωση του χώρου με ποικίλες υπαίθριες δραστηριότητες και η αξιοποίηση της υπάρχουσας αμμουδιάς. Όλες οι παρεμβάσεις θα έχουν ήπιο χαρακτήρα και δεν προβλέπονται κτιριακά έργα.

       Το έργο αποσκοπεί στην διαμόρφωση της εγκαταλειμμένης έκτασης μέσα στο αστικό ιστό της πόλης. Η απόδοση μορφής στην παραλιακή ζώνη αποτελεί μία σημαντική παρέμβαση για το σύνολο της περιοχής με σκοπό την επίτευξη της σύνδεσης και συνέχισης του αστικού ιστού της πόλης με την θάλασσα ,αλλά και αντίστροφα, διασφαλίζοντας στους κατοίκους τις ποικίλες υπαίθριες δραστηριότητες, όπως αθλητισμό και αναψυχή.

       Με το έργο επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός υπαίθριου διαμορφωμένου και οργανωμένου  χώρου της Παραλιακής ζώνης με ποικίλες υπαίθριες δραστηριότητες και η αξιοποίηση της  υπάρχουσας αμμουδιάς με  τη δυνατότητα της συνέχισης της πορείας των πεζών, των ποδηλάτων  ,που χαράσσεται σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης με διακλαδώσεις σε χώρους αθλητισμού  , δραστηριοτήτων και αναψυχής( παιδική χαρά,πίστα SKATE,γήπεδα volley κ.λ.π)

     Το έργο χρηματοδοτείται το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία  και Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ  5010622 και συγχρηματοδοτείται από το     Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους  .

Εγγράφτηκε στο πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με Κωδικό (ΣΑ)  2017ΕΠ03110048.

Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη:    2.332.789,63 € με ΦΠΑ