ΕΡΓΟ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:​​ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»​​ 

Άξονας Προτεραιότητας:​​ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:​​ 23/07/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:​​ 49.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:​​ 47.988,00​​ €  ​​ ​​​​ (με ΦΠΑ)

ΑΡ.​​ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/2019​​ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο του έργου είναι η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ και​​ αφορά σε εξειδικευμένη υποστήριξη για θέματα τα οποία εκ φύσεως χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης, είτε ως προς την απαιτούμενη​​ τεχνογνωσία είτε ως προς τους απαιτούμενους πόρους που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν​​ από το υφιστάμενο προσωπικό στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.​​ Η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ περιλαμβάνει τις παρακάτω​​ υπηρεσίες:

α) Υποστήριξη για την παρακολούθηση της Στρατηγικής ΒΑΑ

• Υποστήριξη στον συντονισμό ενεργειών της Αστικής Αρχής και του Εταιρικού Σχήματος για τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος

υλοποίησης

• Υποστήριξη στον έλεγχο του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και σύνταξη κατευθύνσεων για την τήρησή του

• Υποστήριξη στην διοργάνωση συναντήσεων της Αστικής Αρχής και του Εταιρικού Σχήματος για την παρακολούθηση της υλοποίησης

• Υποστήριξη στην παρακολούθηση της προόδου της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την επίτευξη των στόχων της.

• Συμμετοχή στις συναντήσεις του Ενδιάμεσου Φορέα με τη Διαχειριστική Αρχή

• Συμμετοχή στις συναντήσεις του Εταιρικού Σχήματος

β) Υποστήριξη λειτουργίας της Αστικής Αρχής ως τελικός δικαιούχος, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και επικεφαλής του Εταιρικού​​ Σχήματος

• Υποστήριξη σε ενέργειες για την περαιτέρω εξειδίκευση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

• Υποστήριξη, έλεγχος και συντονισμός των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται από την έγκριση έως την ολοκλήρωση του κάθε

υποέργου

• Υποστήριξη στην παρακολούθηση των ενταγμένων Πράξεων καθ΄ όλη την περίοδο υλοποίησής τους

• Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα για την υποστήριξη των φορέων του εταιρικού σχήματος για την προετοιμασία των υπό υποβολή προτάσεων.

γ) Υποστήριξη στην αναθεώρηση-επικαιροποίηση του σχεδιασμού της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με απάντηση σε​​ ζητήματα όπως καταλληλότητα της στρατηγικής, αποτελεσματικότητας, ποιότητας και εντοπισμού πιθανών κινδύνων.

Η πράξη συμβάλλει στην αποτελεσματική υλοποίηση συνολικά της ΣΒΑΑ, στην ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής και​​ διαχείρισης των έργων στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΜΘ. Η υλοποίηση της πράξης θα εξυπηρετήσει στην ομαλή υλοποίηση όλων των​​ πράξεων της ΣΒΑΑ του Δ. Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, να επιτευχθούν οι στόχοι της​​ Στρατηγικής ΒΑΑ, οι δείκτες αποτελέσματος και οι στόχοι απορροφητικότητας.