Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Χρήστος Γκουγκουλάκης

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Μαρία Κιτσικίδου

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Βαταμίδης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2551064226