Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Καΐσας

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κυριακίδης Ευθύμης

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
Πασσιάς Γεώργιος

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2551064226