Σχολική Επιτροπή B’βάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Αντωνίου Αλέξανδρος

Γραμματειακή Υποστήριξη: Ριζοπούλου Δέσποινα 

Επικοινωνία: τηλ. 2551021122

email: sxolb@alexpolis.gr