Σχολική Επιτροπή B’βάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Καραγγιανίδης Παναγιώτης

Γραμματειακή Υποστήριξη: Βασιλική Παπάζογλου

Επικοινωνία: τηλ. 2551064127

email: sxolb@alexpolis.gr