Σχολική Επιτροπή Α’βάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Παλαβουζόπουλος

Γραμματειακή Υποστήριξη: Φανή Λυμπερίδου

Επικοινωνία:  

τηλ.25510 38601

email: sxola@alexpolis.gr