Σχολική Επιτροπή Α’βάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Δωροθέα Αλλοιμόνου Χατζηγεωργίου 

Γραμματειακή Υποστήριξη: Μαρία Ποριαζίδου

Επικοινωνία:  

τηλ.25510 64245

email: sxola@alexpolis.gr