Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2013 και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής για την ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας. Στελεχώνεται με εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό: ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και κοινωνιολόγο. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και τηρείται το απόρρητο της συμβουλευτικής, με σκοπό την προστασία των εξυπηρετούμενων γυναικών.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο εντάσσεται στο Δίκτυο των 61 Δομών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών που σχεδιάσθηκε και υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων.

Το Δίκτυο περιλαμβάνει επίσης:

  •  Την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 (με αστική χρέωση), η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση/365 ημέρες τον χρόνο και προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης και τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε γυναίκες-θύματα όλων των μορφών βίας
  •  Σαράντα (40) Συμβουλευτικά Κέντρα που λειτουργούν σε Δήμους
  • Δεκαεννέα (19) Ξενώνες Φιλοξενίας των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους
  • Δύο (2) Ξενώνες Φιλοξενίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)


Απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν υποστεί σωματική, ψυχολογική ή οικονομική βία (ενδοοικογενειακή, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό, εμπορία και διακίνηση κ.ά.) και, μετά την ένταξή του στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, υποδέχεται και γυναίκες που έχουν υποστεί πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. άνεργες, μονογονείς, μετανάστριες, ΑμΕΑ, κλπ), ενώ στις παρεχόμενες υπηρεσίες προστίθεται και η εργασιακή συμβουλευτική. Γενικότερα, απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν καταπατηθεί τα ατομικά τους δικαιώματα λόγω φύλου.

Οι γυναίκες απευθύνονται στο Κέντρο με τηλεφωνική/ηλεκτρονική ή προσωπική επικοινωνία, προκειμένου να κανονιστεί συμβουλευτική συνάντηση. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να παρασχεθεί υπηρεσία συμβουλευτικής άμεσα.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης παρέχει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε γυναίκες, όπως:

  • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας
  • Υπηρεσίες παραπομπής των θυμάτων σε φορείς όποτε αυτό απαιτείται (σε ξενώνες, κέντρα υγείας, σε αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, κ.ά.)
  • Υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης σε συνεργασία με νομικούς και δικηγορικούς συλλόγους
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Στους στόχους του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι μεταξύ άλλων η πολλαπλή υποστήριξη των θυμάτων, καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.

Ειδικότερα, το Κέντρο αναπτύσσει δράσεις πρόληψης για την εξάλειψη της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών και ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας που αφορούν κυρίως στην πραγματοποίηση συναντήσεων και στη διασύνδεση, τη δικτύωση και τη συνεργασία με τοπικούς φορείς. Στόχος των δράσεων αυτών είναι η μηδενική ανοχή της βίας, η έμπρακτη κατοχύρωση του δικαιώματος των γυναικών σε μια ζωή χωρίς βία, η πληροφόρηση για τη σοβαρότητα και τη συχνότητα του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών και των πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστευση, ανεργία, μονογονεϊκότητα, κ.λπ.).

Ακόμη, η διάδοση της πληροφόρησης για το γεγονός ότι η βία συνιστά αδίκημα που τιμωρείται, όπως επίσης και ότι τα δικαιώματα των θυμάτων προστατεύονται με συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ομάδων πληθυσμού, οι οποίες είτε είναι περισσότερο ευάλωτες στην έμφυλη βία ή/και στις πολλαπλές διακρίσεις, (μετανάστριες, πρόσφυγες, ΑμεΑ, μονογονείς, κ.λπ.) είτε έρχονται σε επαφή με θύματα βίας (επαγγελματίες όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί/ές λειτουργοί, αστυνομικοί, κ.λπ.).

Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 – 15:00 και βρίσκεται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης».

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551025629

facebook: Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Αλεξανδρούπολης

blog: isotitalexpolis.blogspot.com

email: isotita@alexpolis.gr