Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.)

 

«ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ»

Επιτελική Σύνοψη

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020

 

Σεπτέμβριος 2016

ΑΙΧΜΗ Α.Ε.

Η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποτελεί μία στοχευμένη και συγκεκριμένη προσέγγιση η οποία συντάχθηκε με την επί 14 μήνες εμπλοκή όλων των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων της πόλης. Επιδιώκει την αύξηση των επισκεπτών και των τουριστών στην Αλεξανδρούπολη και προσδοκά στην κοινωνική και οικονομική βελτίωση του τόπου μας.

Απευθύνεται προς αξιολόγηση στην ΕΥΔ-ΑΜΘ, ως εκ τούτου περιττές αναφορές που αφορούν σε ανάλυση και παρουσιάση των ΠΠΧΣΑΑ, ΓΠΧΣΑΑ, ΕΠ-ΠΑΜΘ, ΟΧΕ, RIS3 κλπ, έχουν αποφευχθεί.

Κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια για περιορισμό του όγκου των κειμένων. Η διατύπωση είναι λιτή, σε κατανοητή από όλους γλώσσα, ώστε να είναι αντιληπτή όχι μόνο από τους τεχνοκράτες αλλά και από τους απλούς πολίτες – μέλη των φορέων που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα της πρότασης.

Έχοντας την εμπειρία υλοποίησης δύο παρόμοιων σχεδίων (Αστικά Ολοκληρωμένα & ΟΣΑΑ) από το 2002 έως το 2014, επέλεξε με ιδιαίτερη προσοχή και προτείνει μία σειρά ώριμων έργων & δράσεων που θα έχουν μετρήσιμες εκροές, απτά αποτελέσματα και εξασφαλισμένη συνέχεια – βιωσιμότητα μετά την ολοκλήρωση υλοποίησης της ΣΒΑΑ στο πλαίσιο του ΠΕΠ – ΑΜΘ.

Ο στρατηγικός στόχος της ΣΒΑΑ είναι να αποτελέσει η Αλεξανδρούπολη

«ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» ώστε να αυξηθούν οι ροές Ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών στο Δήμο.

 Η επίτευξη της στρατηγικής θα υλοποιηθεί μέσα από 5 άξονες

 παρεμβάσεων που έχουν ως στόχο να καταστήσουν την πόλη ΦΙΛΙΚΗ στους κατοίκους και τους επισκέπτες, ΦΙΛΟΞΕΝΗ στους τουρίστες, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ως προορισμό, με τη χρήση ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ εργαλείων, παρέχοντας ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ σε όλες τις ομάδες πληθυσμού.

 Η ΣΒΑΑ Αλεξανδρούπολης έχει ως επιμέρους στόχους:

 • την ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη λειτουργία του κεντρικού πυρήνα της πόλης ως κινητήριας δύναμης στην ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου
 • την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης εγκαταλελειμμένων αστικών ζωνών στις πολεοδομικές υπο- ενότητες λιμένα και παραλίας
 • την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης μέσω της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κοινωφελών δράσεων απασχόλησης, βελτίωσης ικανοτήτων και πολιτισμού
 • την προώθηση εφαρμογών καινοτομίας και ΤΠΕ στο αστικό περιβάλλον

Τα είδη των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η ΣΒΑΑ είναι κοινωνικές, οικονομικές & περιβαλλοντικές.

 

Οι πράξεις που πρόκειται να υλοποιηθούν ώστε να εκπληρωθούν οι παραπάνω στόχοι είναι οι:

 • Διαμόρφωση του χώρου της παραλίας
 • Ανάπλαση της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμένα
 • Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων
 • Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης
 • Έρευνα αρχιτεκτονικής αποκατάστασης κτιρίων
 • Ανάδειξη – Αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ
 • Εμπλουτισμό του αστικού εξοπλισμού
 • Ανάπτυξης της τουριστικής συνείδησης
 • Επιμόρφωση στελεχών του τουριστικού τομέα
 • Δομή υποστήριξης των επιχειρήσεων
 • Δημιουργία ταυτότητας της πόλης
 • Ανάπτυξη ψηφιακού τουριστικού οδηγού
 • Βελτίωση των υπηρεσιών προς τις ευπαθείς ομάδες
 • Δράσεις πολυπολιτισμικού χαρακτήρα
 • Τεχνική & επιστημονική Υποστήριξη
 • Δράσεις δικτύωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

 

Οι παραπάνω πράξεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες που εντοπίστηκαν, οι οποίες είναι:

 • Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος
 • Ανάκτηση αστικού ιστού
 • Βελτίωση της πρόσβασης και προσβασιμότητας
 • Βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
 • Πληροφόρηση των επισκεπτών & τουριστών
 • Καλλιέργεια εξωστρέφειας
 • Παροχή τεχνικής & επιστημονικής υποστήριξης στο Δήμο
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας και υιοθέτηση καλών πρακτικών

 

Οι παραπάνω ανάγκες προκύπτουν από την τεκμηρίωση των κυριότερων προβλημάτων της περιοχής παρέμβασης τα οποία είναι:

 • Υποβαθμισμένο Αστικό Περιβάλλον
 • Έλλειψη κοινοχρήστων χώρων
 • Στάθμευση & Κυκλοφοριακό
 • Ανεργία και απασχόληση
 • Ανταγωνιστικότητα της περιοχής και των επιχειρήσεων
 • Ανεπαρκής τουριστική ταυτότητα
 • Ανυπαρξία δομημένης πληροφορίας για τον επισκέπτη
 • Ίσες ευκαιρίες προς όλους
 • Εσωστρέφεια του πολιτιστικού ενεργητικού
 • Τεχνογνωσία στην υλοποίηση πολυθεματικών δράσεων

 

Στον ωφελούμενο πληθυσμό της ΣΒΑΑ συγκαταλέγονται:

 • Οι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης
 • Οι άνεργοι του Δήμου ανεξαρτήτως τόπου διαμονής
 • Τα στελέχη των τουριστικών καταλυμάτων της πόλης
 • Οι επιχειρηματίες & εργαζόμενοι στην περιοχή παρέμβασης ανεξαρτήτως τόπου διαμονής
 • Οι πολιτιστικοί φορείς της πόλης
 • Οι επιβάτες της ακτοπλοϊκής γραμμής Αλεξ/πολη-Σαμοθράκη
 • Τα στελέχη του Δήμου
 • Οι κάτοικοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης

 

Ομάδες – Στόχο των δράσεων της ΣΒΑΑ αποτελούν οι:

 • Κάτοικοι
 • Επισκέπτες
 • Τουρίστες
 • Άνεργοι, επαγγελματίες & στελέχη επιχειρήσεων της περιοχής

 

Εταίροι της πρότασης είναι οι:

 1. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 2. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. – ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
 3. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ -ΤΙΕΔΑ Α.Ε.
 4. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
 5. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΟΛΑ Α.Ε.,
 6. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
 7. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 8. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ-ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 9. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑμεΑ ΚΟΤΙΝΟΣ
 10. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ
 11. ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΒΡΟΥ (Ε.ΠΟ.ΦΕ)
 12. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
 13. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

Εκ των οποίων οκτώ 8 είναι τελικοί δικαιούχοι πράξεων

Διαδικασία Σύνταξης της πρότασης

Οι εργασίες προετοιμασίες του δήμου ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2015. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές και μέθοδοι διαβούλευσης, έγιναν 11 συναντήσεις του Δήμου με τους υπόλοιπους φορείς και 32 τεχνικές συναντήσεις της ομάδας εργασίας με τη δημοτική αρχή. Πολλά στελέχη του Δήμου κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια για την ωρίμανση των παρεμβάσεων και την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων.

 Οι ενέργειες της ΣΒΑΑ περιλαμβάνουν:

 • Ανάπλαση 43 στρεμμάτων στην παραλιακή ζώνη με την κατασκευή ποδηλατόδρομου, πεζόδρομου, , πίστα skateboard, γήπεδα για handball και beach volley, παιδική χαρά, δημοτικά WC & εγκαταστάσεις σκίασης
 • Διαμόρφωση έκτασης 705μ2 από το γήπεδο μέχρι το αναψυκτήριο «ΑΡΓΩ» με, αποκατάσταση πεζοδρομίου περιφραγμένο χώρο παιδικής χαράς και εγκαταστάσεις σκίασης.
 • Αποκατάσταση τριών αποθηκών του ΟΣΕ και μετατροπή τους σε χώρους εκδοτηρίου εισιτηρίων του Ο.Λ.Α., έκθεσης και πώλησης τοπικών προϊόντων, χώρων εστίασης, καφέ,, κινηματοθεάτρου & θεατρικής σκηνής
 • Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων κατά 1995 μέτρα
 • Δημιουργία χώρου στάθμευσης 136 θέσεων
 • Επέκταση της πλατείας Φάρου σε μήκος 300μ.
 • Τοποθέτηση 7 συσκευών ανακύκλωσης που λειτουργούν ως ταΐστρες και ποτίστρες για τ’ αδέσποτα ζώα.
 • Τοποθέτηση 10 «έξυπνων» – τεχνολογικών καθιστικών σωμάτων
 • Τοποθέτηση 117 καθιστικών σωμάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης
 • Τοποθέτηση 50 υποβάθρων φύτευσης λουλουδιών
 • Προμήθεια φορητής εξέδρας εκδηλώσεων
 • Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς τους επισκέπτες
 • Σήμανση διαδρομών με QR code
 • Νέους προσβάσιμους χώρους για άτομα με κινητικά προβλήματα
 • Δράσεις πολυπολιτισμικού χαρακτήρα οι οποίες θα συνδέονται άμεσα με ήθη και έθιμα των 3 χωρών που αποτελούν τις κύριες χώρες προέλευσης τουριστών
 • Βελτίωση των ικανοτήτων 180 στελεχών του τομέα των τουριστικών καταλυμάτων
 • Βελτίωση των ικανοτήτων 300 επιχειρηματιών και στελεχών διαφόρων κλάδων παροχής υπηρεσιών και εμπορία
 • Βελτίωση των ικανοτήτων ειδικών ομάδων πληθυσμού
  • Διοργάνωση θεατρικών και μουσικών παραστάσεων
  • Βελτίωση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων
  • Οδηγοί Προσβασιμότητας
  •  Εθελοντές καθαριότητας
 • Καθιέρωση ετήσιας ημέρας τουρισμού με δράσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα φιλοξενίας και συμπεριφοράς
 • Εκστρατείες αφαίρεσης και απομάκρυνσης πινακίδων, πανό και διαφημιστικών σημάτων από δρόμους, στύλους ηλεκτρικού ρεύματος, τοίχους πεζοδρόμια και άλλους χώρους