Προσλήψεις

Διακήρυξη για την εκποίηση προς συλλογή και εναλλακτική διαχείριση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), των αποβλήτων λιπαντικών – ελαίων (ΑΛΕ) και των αποβλήτων συσσωρευτών του στόλου οχημάτων του Δήμου μας, των πλαστικών, μετάλλων (SCRAP) για τα έτη 2023-2024

Περισσότερα »