Παιδικοί Σταθμοί

Δ/νση: Οδός Θουκιδίδου 5
τηλ. 25510 38711
fax: 25510 81100