Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Διοικητικής μεταρρύθμισης και Οικονομικών υπηρεσιών.
Γεώργιος Κιζιρίδης
τηλ. 2551350292

Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών, Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Προσβασιμότητας
Κυριάκος Αραμπατζής
τηλ.2551350172

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Φιλοζωίας
Θεόδωρος Βουρδόλης
τηλ.2551038211

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Ηλίας Δαστερίδης
τηλ.2551350041

Αντιδήμαρχος Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Τραϊανούπολης
Ελένη Ιντζεπελίδου
τηλ.2551364121
τηλ. 2551350900 Τραϊανούπολη

Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς τομέα και Φερών
Δημήτρης Κολγιώνης
τηλ.2555350070