Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Δ.Ε. Τραϊανούπολης

Ελένη Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου
τηλ. 2551350292

τηλ. 2551350900 Τραϊανούπολη

Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

Σάββας Σεφεριάδης

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς

Θεόδωρος Βουρδόλης
τηλ.2551038211

Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος

Ηλίας Δαστερίδης
τηλ.2551350041

Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα, Αγροτουρισμού και Δ.Ε. Φερών

Δημήτρης Κολγιώνης
τηλ.255535007

Αντιδήμαρχος Δόμησης, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Βασίλης Δέλκος

τηλ. 2551350199