Οικονομική Πληροφόρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024

Συνοπτική οικονομική κατάσταση  Προϋπολογισμού 2024 

Περίοδος Ιανουάριος 2024

Περίοδος Ιανουάριος- Φεβρουάριος  2024

Περίοδος Ιανουάριος – Μάρτιος 2024

Περίοδος Ιανουάριος – Απρίλιος 2024

Περίοδος Ιανουάριος – Μάϊος 2024

Περίοδος Ιανουάριος – Ιούνιος 2024

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023

Συνοπτική οικονομική κατάσταση  Προϋπολογισμού 2023 

Περίοδος Ιανουάριος 2023

Περίοδος Ιανουάριος- Φεβρουάριος  2023

Περίοδος Ιανουάριος – Μάρτιος 2023

Περίοδος Ιανουάριος – Απρίλιος 2023

Περίοδος Ιανουάριος – Μάϊος 2023

Περίοδος Ιανουάριος – Ιούνιος 2023

Περίοδος Ιανουάριος – Ιούλιος 2023

Περίοδος Ιανουάριος – Αύγουστος 2023

Περίοδος Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2023

 

 

Περίοδος Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2023

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022

Συνοπτική οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού   2022

Περίοδος Ιανουάριος 2022

Περίοδος Ιανουάριος- Φεβρουάριος  2022

Περίοδος Ιανουάριος- Μάρτιος  2022

Περίοδος Ιανουάριος- Απρίλιος  2022

Περίοδος Ιανουάριος- Μάϊος  2022

Περίοδος Ιανουάριος- Ιούνιος  2022

Περίοδος Ιανουάριος- Ιούλιος  2022

Περίοδος Ιανουάριος- Αύγουστος  2022

Περίοδος Ιανουάριος- Σεπτέμβριος  2022

Περίοδος Ιανουάριος- Οκτώβριος  2022

Περίοδος Ιανουάριος- Νοέμβριος  2022

Περίοδος Ιανουάριος- Δεκέμβριος  2022

 

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  2021

Περίοδος Ιανουάριος 2021

Περίοδος Ιανουάριος Φεβρουάριος 2021

Περίοδος Ιανουάριος Μάρτιος 2021

Περίοδος Ιανουάριος Απρίλιος 2021

Περίοδος Ιανουάριος Μάϊος 2021

Περίοδος Ιανουάριος Ιούνιος 2021

Περίοδος Ιανουάριος Ιούλιος 2021

Περίοδος Ιανουάριος Αύγουστος 2021

Περίοδος Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2021

Περίοδος Ιανουάριος Οκτώβριος 2021

Περίοδος Ιανουάριος Νοέμβριος 2021

Περίοδος Ιανουάριος Δεκέμβριος 2021

 

 

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  2020

Περίοδος Ιανουάριος 2020

Περίοδος Ιανουάριος Φεβρουάριος 2020

Περίοδος Ιανουάριος Μάρτιος 2020

Περίοδος Ιανουάριος Απρίλιος 2020

Περίοδος Ιανουάριος-Μάιος 2020

Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2020

Περίοδος Ιανουάριος-Ιούλιος 2020

Περίοδος Ιανουάριος-Αύγουστος 2020

Περίοδος Ιανουάριος-Σεπτέμβριος  2020

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2019

Περίοδος Ιανουάριος 2019
Περίοδος Ιανουάριος Φεβρουάριος 2019
Περίοδος Ιανουάριος Μάρτιος 2019
Περίοδος Ιανουάριος Απρίλιος  2019
Περίοδος Ιανουάριος Μάϊος  2019
Περίοδος Ιανουάριος Ιούνιος  2019
Περίοδος Ιανουάριος Ιούλιος  2019
Περίοδος Ιανουάριος Αύγουστος  2019
Περίοδος Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019
Περίοδος Ιανουάριος-Οκτώβριος 2019
Περίοδος Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019
Περίοδος Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2019
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2018 Περίοδος Ιανουάριος 2018Περίοδος Ιανουάριος Φεβρουάριος 2018Περίοδος Ιανουάριος Μάρτιος 2018Περίοδος Ιανουάριος Απρίλιος 2018Περίοδος Ιανουάριος Μάιος  2018Περίοδος Ιανουάριος Ιούνιος  2018Περίοδος Ιανουάριος Ιούλιος  2018Περίοδος Ιανουάριος Αύγουστος 2018Περίοδος Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2018