Οικονομική Πληροφόρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  2021

Περίοδος Ιανουάριος 2021

Περίοδος Ιανουάριος Φεβρουάριος 2021

Περίοδος Ιανουάριος Μάρτιος 2021

Περίοδος Ιανουάριος Απρίλιος 2021

Περίοδος Ιανουάριος Μάϊος 2021

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  2020

Περίοδος Ιανουάριος 2020Περίοδος Ιανουάριος Φεβρουάριος 2020Περίοδος Ιανουάριος Μάρτιος 2020Περίοδος Ιανουάριος Απρίλιος 2020Περίοδος Ιανουάριος-Μάιος 2020Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2020Περίοδος Ιανουάριος-Ιούλιος 2020Περίοδος Ιανουάριος-Αύγουστος 2020Περίοδος Ιανουάριος-Σεπτέμβριος  2020ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2019

Περίοδος Ιανουάριος 2019
Περίοδος Ιανουάριος Φεβρουάριος 2019
Περίοδος Ιανουάριος Μάρτιος 2019
Περίοδος Ιανουάριος Απρίλιος  2019
Περίοδος Ιανουάριος Μάϊος  2019
Περίοδος Ιανουάριος Ιούνιος  2019
Περίοδος Ιανουάριος Ιούλιος  2019
Περίοδος Ιανουάριος Αύγουστος  2019
Περίοδος Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019
Περίοδος Ιανουάριος-Οκτώβριος 2019
Περίοδος Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019
Περίοδος Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2019
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2018 Περίοδος Ιανουάριος 2018Περίοδος Ιανουάριος Φεβρουάριος 2018Περίοδος Ιανουάριος Μάρτιος 2018Περίοδος Ιανουάριος Απρίλιος 2018Περίοδος Ιανουάριος Μάιος  2018Περίοδος Ιανουάριος Ιούνιος  2018Περίοδος Ιανουάριος Ιούλιος  2018Περίοδος Ιανουάριος Αύγουστος 2018Περίοδος Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2018