Δημοτικές Επιχειρήσεις- Νομικά Πρόσωπα​

Πολυκοινωνικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης - Παιδείας Περιβάλλοντος

Πολυκοινωνικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης - Παιδείας Περιβάλλοντος

Περισσότερα

ΤΙΕΔΑ

Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης

Περισσότερα

ΔΕΥΑΑ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης

Περισσότερα

Δημοτικό Ραδιόφωνο Αλεξανδρούπολης

Σχολική επιτροπή
Α' βάθμιας εκπαίδευσης

Σχολική επιτροπή
Α' βάθμιας εκπαίδευσης

Περισσότερα

Σχολική επιτροπή
Β' βάθμιας εκπαίδευσης

Σχολική επιτροπή
Β' βάθμιας εκπαίδευσης

Περισσότερα