Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιματιοθήκη

Δ/νση: Γ.Καρτάλη 2 68100 Αλεξανδρούπολη

τηλ. 25510 26298