ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης

Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 106
τηλ. 2551022111 / 2251029551