Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε η Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, για τα 50 ΚΕΠ που συμμετέχουν πιλοτικά.

Παρακαλούμε, για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας στο ΚΕΠ, να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://rantevou.kep.gov.gr/

Κ.Ε.Π. Δήμου Αλεξανδρούπολης

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 106 Τ.Κ. : 68132 – Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 25513 50010-15
Fax: 25513 50016
email: d.alexandroupolis@kep.gov.gr

Κ.Ε.Π. Λουτρών Τραϊανούπολης

Διεύθυνση:Διεύθυνση: Λουτρά Αλεξανδρούπολης – Τ.Κ. : 68100
Τηλέφωνο: 
25510 89903
Fax: 
25510 89904
email: 
d.traianoupolis@kep.gov.gr

Κ.Ε.Π. Δήμου Φερών

Διεύθυνση: Σ. Φιλίππου & Βασ. Γεωργίου Β – Τ.Κ.: 68500 – Φέρες
Τηλέφωνα: 2555350101 , 2555350102
Fax: 2555350199
email: d.feron-evrou@kep.gov.gr