Δημοτικές Επιτροπές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Ιωάννης Ζαμπούκης  – Δήμαρχος

Γραμματειακή Υποστήριξη: Ζ. Ντόλιου
Τηλ. 2551350128
Εmail: ntoliou@alexpolis

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πρόεδρος: Ιωάννης Ζαμπούκης – Δήμαρχος

Γραμματειακή Υποστήριξη: M. Συρίδου
Τηλ. 2551350128
Εmail: ntoliou@alexpolis

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Ιωάννης Ζαμπούκης – Δήμαρχος

Γραμματειακή Υποστήριξη: Π.Σιγλίδου
Τηλ.2551350140
Email: totas@alexpolis.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Πρόεδρος: Θεόδωρος Βουρδόλης- Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας & Νεολαίας

Γραμματειακή Υποστήριξη: Χ. Καραμιχάλη

Τηλ. 2551350044
Email: xriska@alexpolis.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Πρόεδρος: Κολιός Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Γραμματειακή Υποστήριξη: Μ. Ραφαηλίδου
Τηλ. 2551350127
Email: mara@alexpolis.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Πρόεδρος: Θεόδωρος Βουρδόλης – Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας & Νεολαίας

Tηλ. 2551350104

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

Πρόεδρος: Εύα Βαλασίδου

Τηλ. 6948469095

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Πρόεδρος:  Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δροσιά – Δημοτική Σύμβουλος

Γραμματειακή Υποστήριξη: Δ. Νομικού
Τηλ. 2551089690

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πρόεδρος: Ιωάννης Ζαμπούκης – Δήμαρχος

Γραμματειακή Υποστήριξη: Λ. Μουσουρίδου
Τηλ.2555350070