Δικαιολογητικά

Δημοτολόγια

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Αθλητισμού

Ληξιαρχείο

Πολιτικός Γάμος

Μητρώα Αρρένων

Πολεοδομία

Έσοδα

ΠΡΟΤΥΠΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΑΛΛΑΓΗ-ΧΡΗΣΗΣ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ_DPO

ΠΡΟΤΥΠΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΛΟΓΩ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ_DPO

ΠΡΟΤΥΠΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΛΟΓΩ-ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ_DPO

ΠΡΟΤΥΠΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΜΕΙΩΣΗ-50-ΔΤ-ΔΦ-ΕΙΔΙΚΩΝ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ_DPO

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΩΤΗ_1η_ΣΥΝΔΕΣΗ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ_DPO (1)

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ_DPO

ΠΡΟΤΥΠΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ_DPO

ΠΡΟΤΥΠΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΜΗ-ΧΡΕΩΣΗΣ-ΔΤ-ΔΦ-πλην-ΤΑΠ_μη-ηλεκτροδοτούμενο_DPO

ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ .xls

ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ .pdf

Δημοτική Αστυνομία

Υποβολή Ένστασης, κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση και κατόπιν στείλτε την στο παρακάτω mail.

d.a.alexpolis@hotmail.com  

Κατεβάστε την Αίτηση

ή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2551350081

Ηλεκτρονικά η έκδοση και η ανανέωση των καρτών στάθμευσης μόνιμου κατοίκου και για εγκυμονούσες 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Ανανέωσης Κάρτας Στάθμευσης Μονίμου Κατοίκου για το έτος 2021

 Αίτηση Χορήγησης Κάρτας Στάθμευσης για Εγκυμονούσες

Αίτηση Χορήγησης Κάρτας Στάθμευσης Mόνιμου Kατοίκου

Για την λήψη των δικαιολογητικών, πατήστε δεξί κλικ πάνω σε αυτό που επιθυμείτε και έπειτα “άνοιγμα συνδέσμου σε νέα καρτέλα”