Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοιχτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού , άνω των ορίων διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αλεξ/πολης –τμήμα Α της 22/2021 μελέτης – και ναυαγοσωστικής κάλυψης του κολυμβητηρίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών –τμήμα Β της 22/2021 μελέτης- με τη διαδικασία του άρθρου 6 παραγ 10 του Ν.4412/2016.

Περισσότερα »