ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΕΡΩΝ-ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΕΡΩΝ

ΚΔΑΠ ΦΕΡΩΝ τηλ.2555088077
ΚΑΠΗ ΦΕΡΩΝ τηλ. 2555022844
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ τηλ. 2555022840
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ τηλ.2555022840-844
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ τηλ. 2555024885
ΚΑΠΗ ΠΕΠΛΟΥ τηλ. 2555031101
1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΕΡΩΝ τηλ. 2555022301
2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΕΡΩΝ τηλ.2555022562
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΛΟΥ τηλ. 2555031213

  

Δ/νση: Αγίας Παρασκευής 2 68500 Φέρες Έβρου
τηλ. 2555024211
fax. 2555023071